Enfilade

New Book | Carl Gustaf Pilo

Posted in books by Editor on May 5, 2016

Available from Nyt Nordisk Forlag (New Nordic Publishing) . . .

Charlotte Christensen, Drømmebilleder: Carl Gustaf Pilos Portrætkunst (Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag, 2016), 448 pages, ISBN 978-8717044999, 400KR.

drømmebilleder-carl-gustaf-pilos-portrætkunst (1)Carl Gustaf Pilo (1711–1793), der var rokokoens fremmeste hofmaler i Norden, fødtes i Sverige, men levede i Danmark i størstedelen af sin tid som kunstner. Skæbnen bragte ham fra en periode som adelens portrættør i Skåne til hofmalerposten i Danmark, hvor han særligt kom til at definere den gyldne tid for de danske riger under Frederik V til de turbulente år med Christian VII og Struensee. Han blev i 1772 udvist af Danmark, og skabte sig derefter i Gustaf IIIs Sverige sin alderdoms fremragende og helt særegne mesterværk, maleriet af den svenske konges kroning.

Som kongernes kunstner var Pilos liv afhængigt af de skiftende magtkonstellationer i Danmark, og han var med til at forme kunstakademiet i København. Bogen sætter Pilos kunstnergerning ind i den kulturhistoriske ramme, den hører til i, foruden at den redegør for de politiske og idehistoriske omvæltninger i de nordiske lande, der var med til at forme hans til tider dramatiske livsløb.

Bogen præsenterer et rigt udvalg af Carl Gustav Pilos kunstværker, der i dag er spredt på herregårde og slotte, i privatsamlinger og museer, med nyoptagelser af de ofte kolossal store malerier og detaljer, der er karakteristiske for hans malemåde.

Charlotte Christensen har været vidt omkring i det danske kunstliv. Samtidens billedkunst og teaterliv har haft en vigtig plads i hendes arbejde inden for museumsverdenen og som direktør for Kunstforeningen i København. Hun har undervist på universiteterne i Aarhus og København og på Statens Teaterskole. Formidlingen af ældre kunst har haft lige så stor prioritet, og 1600-tallet var i centrum, da hun var generalsekretær for Christian IV-året 1988. Christensen har skrevet monografier om Jens Juel og Nicolai Abildgaard og bidraget med artikler om Vigilius Eriksen og Laurits Tuxen til kataloget for Frederiksborgmuseets udstilling Danmark og zarernes Rusland, 1600–1900. Hun er også kendt som forfatter til Gyldendals bog om engle. Seneste har Christensen været tilknyttet Designmuseum Danmark og publiceret museets art nouveau-samling og udgivet … At give af et godt Hjerte og et glad Sind: Kunstindustrimuseets Venner, 1910–2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: