Enfilade

New Book | Swedish Desire: Centuries of Luxury Consumption

Posted in books by Editor on March 18, 2016

From the Centre for Fashion Studies at Stockholm University:

Paula von Wachenfeldt and Klas Nyberg, eds., Det svenska begäret: sekler av lyxkonsumtion (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2015), 315 pages, ISBN: 978-9173316712, 255kr.

Omslag_Det_svenska_begaret_lyx_lyxkonsumtion_featured-1050x700With essays by Paula von Wachenfledt, Klas Nyberg, Marjatta Rahikainen, Kirsi Vainio-Korhonen, Håkan Jakobsson, Carolina Brown, Leif Runelfelt, Helena Kåberg, Louise Wallenberg, and Ulrika Berglund, this collection of essays The Swedish Desire: Centuries of Luxury Consumption is the first academic Swedish book on luxury history and development between the seventeenth and the first half of the twentieth century. There are few things that can create so much debate and resentment as the topic of luxury. As much as it creates well-being and comfort for its owner, luxury can also be a needle in the eye of the viewer. And as much as it can be an aesthetic expression, it remains a bitter reminder of social ills. As in most Western societies, Sweden has been an interesting arena for all kind of luxury parades and consumption and, not least, resistance. This book illustrates different historical examples of luxury use, human desire, and bitterness.

The editors of the book are senior lecturer Paula von Wachenfeldt and Professor Klas Nyberg at the Centre for Fashion Studies, Stockholm University.

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Beteckningen Det svenska begäret avser att visa att fenomenet lyx vinner på att betraktas som ett dynamiskt element i sitt historiska, kulturella och samhälleliga sammanhang. 1600-, 1700- resp. 1800-talen har haft olika välbeställda grupperingar som skilt ut sig genom olika typer av lyx: slottsbyggen, lyxig klädsel och heminredning; stora egendomar och nybyggnation. I boken utforskas lyxens svenska historia från nya infallsvinklar med utgångspunkt i aktuell forskning av historiker, konst- och modevetare. Här skrivs om manlig resp. kvinnlig lyx i förordningar och modeartiklar; hur svensk aristokrati beställde lyxartiklar som kalescher och karosser; hur spetsar – den vita lyxen – demonstrerade välstånd; hur indigoblått markerade god ekonomi; hur borgerliga värderingar och ideal tar sig uttryck i lyxens tjänst. Hur lyx och begär demonstrerades i svensk film på 1910–1940-talen; hur medelvägens lyx i form av franska hantverkstraditioner passade in i det svenska folkhemmet etc.

Paula von Wachenfeldt, docent, modevetare, litteraturvetare universitetslektor vid Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet, redaktör och författare i boken.
Klas Nyberg, modevetare och professor i nationalekonomi vid Södertörns Högskola. Professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och professor vid Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet. redaktör och författare i boken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: