Enfilade

New Book | ‘Het Pryeel van Zeeland’

Posted in books by Editor on May 3, 2017

From Uitgeverij Verloren:

Martin van den Broeke, ‘Het Pryeel van Zeeland’: Buitenplaatsen op Walcheren 1600–1820 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2016), 516 pages, ISBN: 978  90870  45920, 49€.

Buitenplaatsen bepaalden vroeger in sterke mate het landschap van Walcheren. Wat bewoog stedelingen in de zeventiende en achttiende eeuw om een deel van het jaar buiten de stad te gaan wonen? Een belangrijke reden was vermaak, maar welke rol speelde het economische aspect? En hoe toonden eigenaren van buitenplaatsen hun aanzien, macht en smaak? Martin van den Broeke laat zien dat al deze factoren in wisselende mate een rol speelden in het buitenleven en hoe dit door de eeuwen heen veranderde. Van den Broeke onderscheidt drie zones rond de steden waar verschillende typen buitenhuizen voorkomen. Nooit eerder zijn buitenplaatsen zo uitgebreid in hun landschappelijke en sociale omgeving beschreven. Dit boek geeft een rijk geschakeerd beeld van twee eeuwen buitenplaatscultuur in het ‘Het pryeel van Zeeland’, waarvan we de sporen nog zien in het landschap, in de archieven en op talrijke fraaie illustraties.

Met dit boek heeft Martin van den Broeke de Cultuurfondsprijs van de Historische Kring Walcheren gewonnen en de Ithakaprijs 2016 gewonnen. De Ithakaprijs is bedoeld ter stimulering van interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook was zijn boek genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs 2016.

C O N T E N T S

Woord vooraf

1  Inleiding
Buitenplaatsen als cultuurverschijnsel
Stand van het onderzoek
Begrippenkader
Afbakening van het onderzoek
Probleemstelling en onderzoeksvragen
Methoden en bronnen

2  Ontstaan, 1600–1670
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

3  Expansie, 1670–1720
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

4  Verfraaiing, 1720–1770
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

5  Neergang, 1770–1820
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

6  Slotbeschouwing
Het buitenplaatsenlandschap van Walcheren: langetermijn-ontwikkeling
Profijt en vermaak in drie zones
Macht
Aanzien
Vormgeving
Buitenplaatscultuur

Bijlagen
Afkortingen
Gebruikte bronnen en literatuur
Summary
Herkomst afbeeldingen
Register van buitenplaatsen
Register van namen en plaatsen
Curriculum vitae   

Save

Save

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: