Enfilade

Conference | Rococo in Scandinavia

Posted in conferences (to attend) by Editor on May 3, 2017

From H-ArtHist (with an updated schedule available here). . .

Rococo in Scandinavia
Palais Thott, Copenhagen, 30 May 2017

Registration due by 29 May 2017

Organized by Corinne Thépaut-Cabasset

Rococo in Scandinavia will explore the many ways in which the history of style affected the arts and the culture of Scandinavia over the course of the long eighteenth century by exploring the Rococo stream.

The past years in Copenhagen have shown an interest for rococo culture: the fashion exhibition Rokoko Mania was on view at the Designmuseum Denmark in 2012; Danish art historian Charlotte Christensen published the first monograph on Carl Gustaf Pilo, the most eminent eighteenth-century painter in Scandinavia, in 2016; and the Statens Museum for Kunst presented the exhibition William Hogarth: A Harlot’s Progress and Other Stories, also in 2016. These events demonstrate the potential for developing the topic in Denmark.

The study of the dissemination of Rococo in Scandinavia has never been addressed in a public forum. This is why and how the idea of having a conference in Copenhagen emerged and was developed and ought to happen in Scandinavia under the auspices of the French Embassy in Denmark. This conference will convene for the first time eighteenth-century experts from Denmark, Germany, Finland, France, Sweden, and America in a public forum about the Rococo in Scandinavia.

Participation is free, based on the number of available places, but registration is compulsory; please email Corinne Thépaut-Cabasset, ctc16@hum.ku.dk.

T U E S D A Y ,  3 0  M A Y  2 0 1 7

13:30  Welcome by H. E. François Zimeray (French Ambassador in Denmark)

13:40  Charlotte Christensen (Former Curator at the Designmuseum, Denmark), Fatal Fires: How Copenhagen Lost Its Rococo

14:00  Jørgen Hein (Senior Curator at Rosenborg Palace, Denmark), Saved from the Fire and Sent to the Garden: Rococo from the First Christiansborg at Rosenborg

14:20  Merit Laine (Associate Professor, Department of Art History, Uppsala University, Sweden), Coexistence or Transition? Rococo and Classicism in Queen Louisa Ulrika’s Museum at Drottningholm

14:40  Pascal Bertrand (Professor of the History of Art, University of Bordeaux-Montaigne, France), The Color of the Rococo: French Tapestries after Oudry and Boucher in Scandinavia

15:00  Corinne Thepaut-Cabasset (Marie Sklodowska-Curie Research Fellow, SAXO Institute, University of Copenhagen), Fashioning the Rococo: Looking for a Rococo Wardrobe

15:20  Viveka Hansen (Independent Textile Historian, The IK Foundation, UK), Rococo and East India Influences at a Swedish Manor House in 1758

15:40  Michael Yonan (Associate Professor of Art History, University of Missouri, USA), Print Culture and the Dissemination of French Rococo Design in Eighteenth-Century Europe

16:00  Barbara Lasic (Professor of Art History, University of Buckingham, UK), ‘Une exquise expression artistique’: Spectacularising the Rococo at the 1935 Exhibition or Eighteenth-Century French Art in Copenhagen

16:20  Discussion

16:45  Piano Concert

17:00  Tour of the Palais Thott

W E D N E S D A Y ,  3 1  M A Y  2 0 1 7

The conference will be followed by a tour on Wednesday of additional rococo spaces in Copenhagen (museums and palaces), concluding with a reception at Christian’s VIII palace in Amalienborg, at 4:00pm.

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Note (added 17 May 2017) — The original posting included Krista Vajanto (Researcher, Archaeologist, Aalto University, Finland) on the schedule, presenting a paper entiled, “Shipwrecks Findings: a Rococo Petticoat and Luxury Textiles from Sankt Mikael Shipwreck (1747).” Vivika Hansen’s paper has been added in its place.

Save

Save

Save

Save

Save

New Book | ‘Het Pryeel van Zeeland’

Posted in books by Editor on May 3, 2017

From Uitgeverij Verloren:

Martin van den Broeke, ‘Het Pryeel van Zeeland’: Buitenplaatsen op Walcheren 1600–1820 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2016), 516 pages, ISBN: 978  90870  45920, 49€.

Buitenplaatsen bepaalden vroeger in sterke mate het landschap van Walcheren. Wat bewoog stedelingen in de zeventiende en achttiende eeuw om een deel van het jaar buiten de stad te gaan wonen? Een belangrijke reden was vermaak, maar welke rol speelde het economische aspect? En hoe toonden eigenaren van buitenplaatsen hun aanzien, macht en smaak? Martin van den Broeke laat zien dat al deze factoren in wisselende mate een rol speelden in het buitenleven en hoe dit door de eeuwen heen veranderde. Van den Broeke onderscheidt drie zones rond de steden waar verschillende typen buitenhuizen voorkomen. Nooit eerder zijn buitenplaatsen zo uitgebreid in hun landschappelijke en sociale omgeving beschreven. Dit boek geeft een rijk geschakeerd beeld van twee eeuwen buitenplaatscultuur in het ‘Het pryeel van Zeeland’, waarvan we de sporen nog zien in het landschap, in de archieven en op talrijke fraaie illustraties.

Met dit boek heeft Martin van den Broeke de Cultuurfondsprijs van de Historische Kring Walcheren gewonnen en de Ithakaprijs 2016 gewonnen. De Ithakaprijs is bedoeld ter stimulering van interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook was zijn boek genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs 2016.

C O N T E N T S

Woord vooraf

1  Inleiding
Buitenplaatsen als cultuurverschijnsel
Stand van het onderzoek
Begrippenkader
Afbakening van het onderzoek
Probleemstelling en onderzoeksvragen
Methoden en bronnen

2  Ontstaan, 1600–1670
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

3  Expansie, 1670–1720
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

4  Verfraaiing, 1720–1770
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

5  Neergang, 1770–1820
Inleiding
Landschap
Functies
Macht
Aanzien
Architectuur
Conclusie

6  Slotbeschouwing
Het buitenplaatsenlandschap van Walcheren: langetermijn-ontwikkeling
Profijt en vermaak in drie zones
Macht
Aanzien
Vormgeving
Buitenplaatscultuur

Bijlagen
Afkortingen
Gebruikte bronnen en literatuur
Summary
Herkomst afbeeldingen
Register van buitenplaatsen
Register van namen en plaatsen
Curriculum vitae   

Save

Save

%d bloggers like this: